Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)

Dr. Şuayip BİRİNCİ

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)

Dr. Reşat BAHAT

OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını temsilen)

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Üniversite Hastaneleri Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)

Turgut TOKGÖZ

İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)

T. Ufuk EREN

Volitan Consulting CEO (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile

Feyzullah AKBEN

Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile

Sekreterya

Beşir Kemal ŞAHİN

SATUR Yönetim Kurulu Üyesi