T. Ufuk EREN

Türkay Ufuk Eren, Temmuz 2014 tarihinden bu yana EY Global Danışmanlık firmasının Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Lideri ve aynı zamanda Orta ve Güneydoğu Avrupa,  Rusya ve Türki Cumhuriyetler Bölgeleri Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı görevini yürütmektedir. Ufuk Eren ayrıca sağlık, teknoloji, yönetim ve yatırım konularına odaklanmış Türkiye merkezli, İngiltere, Hindistan, Israil ve Almanya’da ofisleri bulunan VOLİTAN Danışmanlık şirketinin kurucu ortağı ve CEO’sudur.

Eren aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Kıdemli Danışman görevini yürütmektedir.

Nisan 2014 – Mayıs 2017 arasında  RASIT’in (Royal Academy of Science International Trust) Kıdemli Danışmanı görevinde bulunmuştur. Eren, aynı tarihler arasında inovasyon ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren İngiltere merkezli UNID (UN Innovation Development) firmasının ortağı ve CEO’su olarak görev yapmıştır. Ufuk Eren, UNID ve RASIT şemsiyesi altında, Şubat 2015’de Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Kadın Sağlığı ve Gelişimi Forumu‘nun gerçekleşmesinde aktif rol oynamıştır.

Eren, kariyeri boyunca sağlık sektöründe üst düzey pozisyonlarda da bulunmuştur. Siemens’teki uzun kariyerinden önce sırasıyla International Hospital İstanbul’da ve İsviçre’deki Kanton Hastanesi St. Gallen’de yöneticilik yapmıştır. 20 yıllık Siemens kariyerinde ise Siemens Sağlık Sektörü Klinik Ürünler alanında Orta, Doğu Avrupa ve Rusya, Türki Cumhuriyetler Bölgeleri CEO’luğu ile Siemens Sağlık Türkiye Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Eren, 2005 yılında kurduğu Siemens Akademi ile 1000’den fazla profesyonelin Sağlık Yönetimi, Enerji, Otomasyon ve Elektrik Endüstrisi alanlarında sertifikalandırılmasını sağlamıştır. Bunlara ek olarak yine Siemens’teki profesyonel kariyeri sırasında araştırma ve geliştirme alanlarında pek çok üniversite – sanayi işbirliklerinin oluşmasına da imza atmıştır. Bu işbirliklerinden bazıları şöyle sıralanmaktadır:

 • Boğaziçi Üniversitesi – “Siemens Görüntüleme Laboratuvarı Projesi”
 • Bilkent Üniversitesi – “Siemens Manyetik Rezonans Projesi”
 • Hacettepe Üniversitesi – “Siemens Nöro Anjiyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Projesi”
 • Hacettepe Üniversitesi – “Siemens ‘’Bilgisayarlı Tomografi Projesi’”
 • Gazi Üniversitesi – Siemens “Manyetik Rezonans Projesi”

Türkay Ufuk Eren, 2013 yılında dünyanın ikinci büyük hastane grubu içinde yer alan Acıbadem Sağlık Grubu’na katılmıştır. Eren burada İcra Kurulu Üyesi olarak görev almış ve grubun Türkiye dışındaki yatırımları ve büyümesi, Laboratuvar Gruplarının Yönetimi, Kamu Özel Ortaklığı Projeleri ve yeni iş modelleri geliştirme sorumluluklarını üstlenmiştir.


Sivil Toplum Kurumlarındaki Çalışmaları
Ufuk Eren; tüm kariyeri boyunca pek çok sivil toplum kurumunda yönetici pozisyonlarında görev almıştır ve bazılarını aktif olarak sürdürmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Koordinatörlüğü
 • TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) Kurucusu ve Yürütme Kurulu Üyesi
 • DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
 • TıpGörDer (Tıbbi Görüntüleme ve Tedavi Teknolojileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
 • COCIR (Radyoloji, Elektro Medikal ve Sağlık Bilişimi Endüstrileri Avrupa Koordinasyon Komitesi) Türkiye Yöneticiliği
 • ACHE (Amerikan Sağlık Yöneticileri Derneği) Türkiye Yöneticiliği
 • SKID (Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği)
 • Endeavor Türkiye

Ufuk Eren ayrıca kurucuları arasında bulunduğu ve halen Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) ile Türkiye’de sağlık sektörünün gelişimine yönelik Vizyon Toplantıları’nın gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak Sağlık Ekonomisi dersleri veren Ufuk Eren, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ise Danışma Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.


Eğitim Yaşamı
Lisans eğitimini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde alan Eren, lisansüstü derecesini ise 1992 yılında Biyomedikal Mühendisliği alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde almıştır. Bunu takiben 1995 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Hastane Yöneticiliği lisans sonrası eğitimi alan Eren, 2003 yılında da Siemens Liderlik Programı’nın bir parçası olan Bobson College Yönetici MBA Programı’nı tamamlamıştır.


Ödüller
Ufuk Eren, kariyeri sırasında takım arkadaşlarıyla çalıştığı kurumlara pek çok ödül de kazandırmıştır. TÜSİAD – KalDer EFQM Büyük Kalite Ödülü (2007), Satış Organizasyonu alanında Siemens Dünya Mükemmellik Ödülü (2006), CRM alanında da Siemens Sağlık Dünya Mükemmellik ödülü (2011), Teknik Servis alanında Siemens Dünya Mükemmellik Ödülü (2012) bunlardan bazılarıdır.