Savaş Malkoç

Savaş MALKOÇ

1974 yılında Bayburt’ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. 1996 yılında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı ve 2006 yılına kadar Dış Ticaret Uzmanı ve Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2000 yılında ABD Illinois Üniversitesinde başladığı Ekonomi Politikaları (MS) konusundaki yüksek lisans programını 2002 yılında tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Ticaret Müşaviri olarak T.C. Budapeşte Büyükelçiliği’nde çalıştı. 2009-2011 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü; 2011-2013 yılları arasında Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılının Ekim ayında T.C. Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı ve buradaki görevinin ardından 2018 yılının Ekim ayında T.C. Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev aldı. 10 Ocak 2019 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü görevine atandı.

 Türkiye’nin ihracat ürünlerine karşı çeşitli ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri (anti-damping önlemleri, sübvansiyon, telafi edici vergiler ve korunma tedbirleri) konusunda çalışmalar yürüttü, anılan konularda Türkiye’nin resmi görüş ve değerlendirmelerini yazılı ve şifahi olarak ilgili ülke makamlarına tevdi etme, gerçekleştirilen ikili toplantılarda ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yer alan komitelerde dile getirme, DTÖ muhtevasında oluşan uluslararası içtihatın yanı sıra diğer ülkelerce düzenlenen ulusal mevzuat ve uygulamaları takip etme görevlerini üstlendi. 

Dünya ve Türkiye’deki ekonomik konjonktür ile ülke ve ürün politikaları kapsamında dış ticarette yaşanan gelişmeleri takip ederek ilgili Makamlara raporlama, Türkiye ihracatında süregelen sorunları tespit ederek çözüm önerileri, pazara erişim stratejileri ve çeşitli projeler geliştirme, Türkiye’nin ihracat politikaları ile ilgili olarak DTÖ, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kurum kuruluşlarla müzakerelere katılarak özelde ihracat genelde ise dış ticaret konusunda görüş oluşturma görevlerini sürdürdü. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik strateji ve politikaları hakkında çalışmalar yürüttü. 

Bakanlık bilişim sistemleri, ağ, yazılım ve veritabanlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi, felaket kurtarma merkezi kurulması, Bakanlık yeni hizmet binası ağ altyapısının oluşturulması ve sistem odasının hazırlanması, e-imza altyapısının geliştirilmesi ve çeşitli e-devlet projelerinin sürdürülmesi, yedekleme politikalarının ve altyapısının geliştirilmesi ve Bakanlık web portalının yönetilmesi çalışmalarını hayata geçirdi. Muhtelif dergilerde çeşitli meslekli makaleleri yayımlanmıştır. Ekim 2020 tarihinden itibaren İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.