TÜSAP Hakkında

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ

Dünyanın takdir ettiği önemli atılımlar ve başarılara imza atan Türkiye; bu atılımlar sonucu artan memnuniyet ile sağlık hizmet sunumunda bölgesel cazibe merkezine dönüştü.

Bu gelişmelere rağmen ülke olarak küresel sağlık dinamiklerinin etkisi altında olduğumuzu da akılda tutmak gerekiyor. Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesinin yararına inanıyoruz.

Bu düşünceyle bir araya gelerek 2016 yılında TÜSAP Sağlık Platformu’nun temellerini attık ve sağlık sektörünün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi hedefledik.

Sağlığa yön veren tüm tarafların eşit şartlarda yer alarak görüş ve önerilerini paylaşabildiği TÜSAP Vizyon Toplantıları; yıl içinde “Sağlık Teknolojileri”, “Sağlık Hizmet Sunumu”, “İlaç ve Eczacılık” ile “Sağlık Finansmanı” ana başlıkları altında 4 kez yapılan ve yıl sonunda da bu toplantı çıktılarının değerlendirildiği bir Zirve toplantısı olmak üzere her yıl 5 toplantıdan oluşmaktadır.

Türkiye gibi hızlı gelişme ve uyum becerisine sahip genç bir ülkede, değişimin yönünü belirlemek, gelişmeleri izlemek ve karar mekanizmalarındaki sektör temsilcilerine katkı sağlamak amacıyla hareket eden TÜSAP; kuruluşundan itibaren yılda 5 defa düzenlediği toplantılar ve hazırlanan raporlarla, sağlık alanında politika yapıcılar için en ciddi bilgi ve kaynak üreten düşünce platformu niteliğine ulaşmıştır.

Bir ortak akıl ve düşünce hareketi olan TÜSAP Vizyon Toplantılarının önümüzdeki yıllarda da “Sürdürülebilir Sağlık” için aynı şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirtir, sağlıklı günler dileriz.


Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Adına

// In your theme's footer.php file