Sağlık Teknolojilerinde İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Globalleşme

Paylaş:

  1. TÜSAP TOPLANTISI’NDA SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHRACAT KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GLOBALLEŞME KONUŞULDU

Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Muharrem Gümrah:

“İç pazarda kaldığınız takdirde eninde sonunda işinizi bir global firmaya kaptırıyorsunuz” TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın:

“Sağlıktan ve insana hizmetten para kazanmak iyi hissettiriyor”

“Sağlık Teknolojilerinde İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Globalleşme” başlığı ile gerçekleşen 34. TÜSAP Toplantısı’nda ana konuşmacı olarak Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Muharrem Gümrah yer aldı. Konuşmasında fason üretimle başlayıp bir dünya markası haline gelen Vitra’nın ihracat yolculuğunu anlatan Gümrah, bir markanın bir günde yaratılmayacağına değindi. Maliyet avantajı, güvenilirlik, esneklik gibi süreçlerden geçilerek marka haline gelindiği ve marka olmuş bir ürünün de ihracatta rekabet avantajı sağladığını söyledi.

34. TÜSAP Vizyon Toplantısı; 3 Kasım2023 Cuma günü, “Sağlık Teknolojilerinde İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Globalleşme” ana başlığı ile İstinye Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı, başta TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ve T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci olmak üzere 50’nin üzerinde seçkin davetlinin katılımı ile gerçekleşti. Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Muharrem Gümrah’ın ana konuşmacı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi T. Ufuk Eren’in moderatör olarak yer aldığı TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Janssen, Roche ve Takeda firmalarının katkıları ile düzenlendi.

Konuşmasında Eczacıbaşı’nın yapı ürünleri şapkası olan Vitra’nın ihracat yolculuğunu anlatan Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Muharrem Gümrah, bir firmanın hedef pazarını kendi ülkesi dışında “tüm dünya” olarak gördüğü takdirde riski dağıtarak ölçek ekonomisini yakalayabileceğini söyledi. Satılan malın maliyeti ve üretim giderleri kur ile; satışı ise yerel para ile gerçekleştiği taktirde sürdürülebilirliğin sağlanamayacağını belirten Gümrah, firmaların “bu coğrafyayı tanıyorum, buraya çalışayım” diyerek iç pazarda kalmaları halinde eninde sonunda bir global firmaya işlerini kaptırabileceklerini belirtti. Türkiye’nin 85 milyon nüfusu ile aslında sanayici için iyi bir zıplama platformu olduğunu sözlerine ekleyen Gümrah, “nerede oynanacağı ve oyunun nasıl kurulacağı” konularına odaklanmak gerektiğini vurguladı. 

Gelişmiş ülkelerin “marka” yaratarak ihracat yaptığını, bu ülkelerde markayı destekleyecek ve patent yaratacak fonlar olduğunu belirten Gümrah, bu fonlar için de devlet kaynaklarının yeterli olması gerektiğini ifade etti. İhracat için maliyet avantajı sağlayıp ucuz fiyatla satış yapsanız dahi ikinci aşamada “güvenilir” olmanın önem kazanacağını vurgulayan Gümrah, sonraki aşamada ise talebe hızlı cevap verebilme, stres altında yüksek performans gösterme, kıvraklık gibi “flexibility”nin ihracat için gerekli süreç olduğunu belirtti. 

34. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nın açılış konuşmasında Bülent Eczacıbaşı’nın kendisine hediye ettiği “İşim Gücüm Budur Benim” isimli kitaptan bahseden TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, kitabı bir cümle ile anlatmak gerekirse “bir iş adamının sosyal sorumluluğunun parayı nasıl kazandığını değil, nereden kazandığını düşünmesi” şeklinde söylenebileceğini ifade etti. Bu şekilde düşünüldüğünde sağlıktan ve insana hizmetten para kazanmanın iyi hissettirdiğini belirten Aydın, internetin hayatın her alanına girerek mesafe ve zaman kavramının değiştirdiği, izafi bir zaman kavramı olduğu, sermayenin ve malın çok hızlı  yayıldığı bu ortamda pazara ayak uydurmanın da kabiliyet gerektirdiğini vurguladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan ve toplantının İstinye Üniversitesi’nde yapılıyor olmasından duydukları memnuniyeti belirten İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise bir network platformu olarak TÜSAP’ın Türkiye’nin sağlık hizmetine güçlü bir katkı verdiğini söyledi. 8 yıllık bir üniversite olan İstinye Üniversitesinin tıpkı TÜSAP gibi hızlı olgunlaşmış bir üniversite olduğunu ve üç yılı bir yıla sığdırdığını sözlerine ekleyen İbiş, 12. Kalkınma Planında sağlık turizmi ve sağlık eğitimi konularında büyük adımlar atıldığını ve her iki sektörün de giderek gelişip güçlendiğini ifade etti. Eğitim turizminden de bahsederek 18000 öğrenciye sahip İstinye Üniversitesi’nin Uluslararası öğrenci sayısını 580’den 4200’e çıkardığını ve bunların geleceğin Türkiye elçileri olacağını kaydetti.

34. TÜSAP Toplantısı Katılımcıları (Soy isim alfabetik)

Burak AGBABA, Roche – Regülasyon İşleri

Feyzullah AKBEN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Atilla AKDEMİR, İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Dr. Mehmet ALTUĞ, Özel Hastaneler Platformu Başkanı

Zekeriya AVŞAR, İVEK Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, T.C Sağlık Bakanlığı

Doç. Dr. Şuayip BİRİNCİ, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı

Prof. Dr Yasemin BURAN, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Dr. Osman COŞKUN, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN, Öğretim Üyesi

Miray ÇELEBİ, Janssen – Ruhsatlandırma Müdürü

Hüseyin ÇELİK, E. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN, İstinye Üniversitesi Rektör Yrd.

Dr. Orhan ÇÖMLEK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü

Metin DEMİR, SEİS Yönetim Kurulu Başkanı

Yılmaz Keskin DEMİRCİ, İstanbul Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörü

Prof. Dr. Uğur DEVECİ, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan V.

Uzm. Dr. Musa İlker DURAK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Eczacılık Başkan Yrd.

Ziya EKİNCİ, Sesa – Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Sina ERCAN, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Ufuk EREN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Gültekin GÜLBAHAR, Roche – Sağlık Sistemleri Partneri

Muhammet GÜLYURT, Sağlık Bakanlığı Danışmanı

Atalay GÜMRAH, Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü

Dr. Mustafa IŞIK, MLP Sağlık Grubu, Tıbbi Tedarik Direktörü

Prof. Dr. Erkan İBİŞ, İstinye Üniversitesi Rektörü

Güray KARACAR, Sanofi – Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü, Türkiye, Levant & İran

Dr. Kağan KARAKAYA, Sağlık Bakan Danışmanı

Atakan KARAMAN, SASDER Bilgi Sistemleri Direktörü

Serah KEKEÇ, AİFD Ekonomik Politikalar Direktörü

Dr. Sinan KORUKLUOĞLU, Sağlık Bakan Danışmanı

Dr. Şerif KÖKSAL, MLP Sağlık Grubu

Bahadır KURAN, TİSD Üyesi

Çiğdem KUŞAKOĞLU, Janssen – Ruhsatlandırma Grup Müdürü

Yahya LALİK, Sanofi – Ticari Operasyonlar Direktörü

Çağla MİRASYEDİOĞLU, Eczacıbaşı Monrol – Ürün Müdürü

Derin OYAL, Sağlık Ekonomisi Veri İşlemi Uzman Yardımcısı

Sevgi ÖKTEN, Abbott, Kamu İlişkileri Direktörü

Taylan Gürler ÖNERCİ, Livemedy Sağlık Platformu A.Ş. – Kurucu & CEO

Prof. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Derneği Sekreteri

Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İSEK, İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı

Prof. Dr. Rana SANYAL, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hüseyin SARPKAYA, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı

Beşir Kemal ŞAHİN, Ekspotürk CEO

Prof. Dr. Ümit S. ŞEHİRLİ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Fatih TAN, Aselsen Sağlık Sistemleri Program Direktörlüğü Direktör

Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Mutlu TOPAL, Emre Ecza – Genel Müdürü

Ayşenur Kaya YALÇIN, Senyorapp- Kurucu

Mücahit YİNANÇ, İVEK Başkan Yardımcısı

Tüsap Bültenine ABone Olun

// In your theme's footer.php file