Prof. Dr. Kemal Sayar: 

Şiddet konuşamamanın dilidir.

 

Şiddetle gücün özdeşleştirildiğini ancak en başından bu yanılsamayı tersine çevirerek şiddetin aslında bir acizlik göstergesi olduğunu söyleyerek söze başlamak gerektiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, şiddetin kişinin kendini ifade edeceği bir dilin yokluğu olduğunu söyledi. Hekimlerin kişinin yaşadığı ıstırabı ve hastalığın arkasındaki anlam dünyasını görebileceği bir bakışa ihtiyacı olduğunu kaydeden Sayar, herkesin hissedildiğini hissetmeye, anlaşıldığını anlamaya ihtiyacı olduğunu ve doktorun karşısına geçen hastanın sadece bir semptomdan ibaret olarak görülmek istemediğini sözlerine ekledi.

 1. TÜSAP Toplantısı, 9 Eylül Cuma günü, kamu, akademisyenler, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Yeditepe Üniversitesi’nde “Sağlık Hizmet Sunumu” ana başlığında düzenlendi. “Sağlığın Geliştirilmesi Kapsamında Sağlık İletişimi, Sağlıkta Haklar ve Şiddet” teması ile yapılan toplantı, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile birlikte Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, İEİS Genel Sekreteri Savaş Malkoç, İKMİB İlaç Komitesi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Tokaç ve İSEK-İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Öztürk gibi STK ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 59 üst düzey sağlık profesyonelinin katılımı ile gerçekleşti. 

Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, üniversite adına konuşan ve TÜSAP’ın sektöre kattığı vizyonu ilgiyle takip ettiklerinden bahseden Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, 28’inci toplantının üniversitelerinde yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 

Şiddeti önleminin ilk adımının karşılıklı olarak kişilerin birbirini anlamaları ile atılabileceğini ifade eden Bingöl, “Hastanelerde duvarlarda hasta haklarını anlatan yazılar bulunuyor. Belki biraz buralara hekim haklarını belirten yazıları da asmak gerekiyor. Umuyorum sağlıkta haklar konusunda farkındalığı bu toplantının çıktısı olarak verimli bir şekilde sahadaki tüm sağlık çalışanlarına da ulaştırabiliriz” diye konuştu.

 1. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ise ortak akıl ve düşünce hareketi olarak kurulan TÜSAP’ın sağlık sektörünün geleceğini etkileyecek nitelikli bulgular ve bilgiler hedeflemeye yönelik vizyon tartışmalarının gerçekleştiği bir platform olduğunu söyledi. 

Sağlıkta şiddet konusu ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının yüzde 38’inin kariyerlerinin herhangi bir noktasında mutlaka fiziki şiddete maruz kaldığının DSÖ raporlarına da yansıdığına dikkat çeken Birinci, dünyada yaklaşık 9.2 milyon doktor, 18 milyon hemşire olduğu düşünüldüğünde 3.5 milyon doktor, 7 milyon hemşirenin hayatı boyunca en az bir kere fiziki şiddetle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Tehdit ve sözlü saldırı da düşünüldüğünde konunun başka bir boyuta vardığını sözlerine ekleyen Birinci, “ABD’de 2011 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte şiddet sebebi ile çalışma kaybı gün sayısının 8000’den 15000’e çıktığı görülüyor. Şiddet konusuna ne denli fazla eğiliyor olunursa olunsun bu konu ile baş etmekte tüm dünyanın zorlandığını görüyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Kemal Sayar’ın ana konuşmacı ve Akademisyen Dr. Salih Kenan Şahin’in moderatör olarak yer aldığı 28. TÜSAP Vizyon Toplantısı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Abbott, Atabay, Eczacıbaşı, Gilead, Janssen, Roche ve Takeda firmalarının katkıları ile düzenlendi. 

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar:

Dijital çağ empati erozyonu yaratan bir etki yapıyor.

 1. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nda sağlık iletişimi, sağlıkta haklar ve şiddet konusunda ana konuşmacı olarak yer alan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, şiddetle gücün özdeşleştirildiğini ancak en başından bu yanılsamayı tersine çevirerek şiddetin aslında bir acizlik göstergesi olduğunu belirterek söze başlamak gerektiğini söyledi.

Robert Sapolsky’nin “Davranış” adlı kitabında şiddetin biyolojik unsurlardan çok toplumsal unsurlardan kaynaklandığının tartışıldığını ve toplumdan tarafından şiddet hoş görülür ve şiddete göz yumulursa davranışın pekişmesine yol açabildiğine vurgu yapan Sayar, “Bu manada sağlıkta şiddet konusunda toplumda oluşan güçlü infial ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının kendi problemlerini en güzel bir şekilde anlatabilmesi olguları bunun bir norm, kabul edilebilir bir davranış haline gelmesini önleyen en önemli engelleyici unsurlardan bir tanesi olacak” diye konuştu. 

Dijital çağın empati erozyonu yaratan etkisinden de bahseden Sayar, ekran üzerinden bir başkası ile iletişim kurmanın organik ilişkilerin yerine geçtiği bir zamanda insanların çok kolaylıkla ötekine karşı kıyıcı hale gelebildiğini söyledi. İnsanların birbirinin yüzlerine çok az baktıkları bir çağda kötülüklerin de çoğaldığını ifade eden Sayar, “Ne kadar fazla insanla yüz yüze gelebiliyorsak beynimizin görme ve ahlak alanları birbirine komşu oldukları için o kadar az kötülük yapabiliyoruz. Büyük cürümler, büyük kötülükler aslında yüz yüze gelemediğimiz zaman ortaya çıkıyor” dedi.  

Hekimlerin insanların dilini anlayabileceği, yaşadıkları ıstırabı görebileceği, hastalığın arkasındaki anlam dünyasını, sosyal dünyasını görebileceği bir bakışa ihtiyacı olduğunu ancak 3 dakikalık bir muayene süresinin bu ihtiyacı karşılamaya ne denli yeteceğinin de düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Sayar, “Yani her birimizin bu dünyada hissedildiğimizi hissetmeye, anlaşıldığımızı anlamaya ihtiyacımız var. Hasta karşımıza geldiğinde sadece bir semptomdan ibaret olarak görülmek istemiyor veya biz onları bir semptomdan ibaret olarak gördüğümüz zaman yeterince anlaşılmamış hissediyor. Çünkü o semptomu üreten bir dünya var. İlişkiler ağı var” sözleri ile konuşmasını sürdürdü.

 

 1. TÜSAP Toplantısı katılımcıları (soy isim alfabetik)
  • Feyzullah AKBEN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
  • Tuğba AKGÜL, Roche Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü
  • Dr. Mehmet ALTUĞ, Özel Hastaneler Platformu Başkanı
  • Belma Güneriç ATALAY, Takeda Pazara Erişim ve Sağlık Politikaları Müdürü
  • Prof. Dr. Nuri AYDIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü
  • Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
  • Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
  • Gökşen BECİT, Roche Ruhsatlandırma Lideri
  • Ahmet BİLGİÇ, Takeda Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Direktörü
  • Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL, Yeditepe Üniversitesi Rektörü
  • Dr. Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı
  • Yelda Ulu COLİN, Abbott Merkez Diagnostik Divizyonu Türkiye, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, K. Kıbrıs Genel Müdürü
  • Burak DEMİRCİ, Roche Fiyatlandırma Müdürü
  • Dr. Ümit DERELİ, AİFD Genel Sekreteri
  • Volkan DOĞAN, Roche Sağlık Sistemleri Değer Ortağı
  • Prof. Dr. Sina ERCAN, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
  • T. Ufuk EREN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
  • Orkun ERKUŞ, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Kamu İlişkileri ve Pazar Erişim Direktörü
  • Özgür ERYİĞİT, Janssen Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü
  • Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
  • Muhammed GÜLYURT, Sağlık Bakanlığı Müşaviri-Biyomedikal Mühendisi
  • Özlem HORASANLI, Gilead Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü
  • Prof. Dr. Fulya İLÇİN GÖNENÇ, Medipol Üniversitesi Hukuk Fak Dekanı
  • Nur KARA, Roche Ekosistem İlişkileri
  • Dr. Kağan KARAKAYA, Sağlık Bakan Danışmanı
  • Serah KEKEÇ, AİFD Yatırım Politikaları Direktörü
  • Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü
  • Pelin KIRICI, Eczacıbaşı Monrol Satış ve Pazarlama Direktörü
  • Sibel KORAL, Janssen Türkiye Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Grup Müdürü
  • Dr. Sinan KORUKLUOĞLU, Sağlık Bakan Danışmanı
  • Prof. Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
  • Bahadır KURAN, Atabay İlaç ve Kimya Resmi İlişkiler Direktörü
  • Elif KURTULMUŞ AKBAŞ, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Kurumsal İletişim Yöneticisi
  • Savaş MALKOÇ, İEİS Genel Sekreteri
  • Ömür MANGALOĞLU, Takeda Türkiye Genel Müdürü
  • Prof. Dr. Selim NALBANT, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
  • Ahmet Altuğ OĞUZ, İKMİB İlaç Komitesi Başkanı
  • Atilla OKSAY, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
  • Yunus Emre ÖĞE, Süreyyapaşa Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü
  • Sevgi ÖKTEN, Abbott, Kamu İlişkileri Direktörü
  • Prof. Dr. Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
  • Prof. Dr. B. Serdar ÖZTEZCAN, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
  • Dr. Burak ÖZTOP, S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
  • Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İSEK-İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı
  • Hüseyin SARPKAYA, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
  • Prof. Dr. Kemal SAYAR, Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı
  • Dr. Aliye Aslı SONSUZ, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Maltepe Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
  • Dr. Salih Kenan ŞAHİN, Haskemy Sağlık Yatırım A.Ş.
  • Prof. Dr. Ümit S. ŞEHİRLİ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
  • Dr. Feza ŞEN, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
  • Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Rektörü
  • Doğan TAŞKENT, Atabay İlaç ve Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
  • Dr. Mahmut TOKAÇ, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
  • Av. İlkşan URLU, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başak YILMAZ, Janssen Türkiye Dış İlişkiler Direktörü 

 

TÜSAP Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

 • Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı (Yürütme Kurulu Başkanı)
 • Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
 • Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü 
 • Op. Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Genel Başkanı 
 • Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri 
 • Feyzullah AKBEN / Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Teyfik DEMİR / TOBB Teknoloji Üniversitesi
 • T. Ufuk EREN / Volitan Global CEO 
 • Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri 
 • B. Kemal Şahin / Satur CEO (Yürütme Kurulu Sekreteryası)