Sağlık Finansmanında Yeni Kaynak Arayışları

Paylaş:

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Plan ve Program Genel Müdürü Osman Nuri Erdem:
“Sağlık turizmi, potansiyeli artırılırsa makro ekonomik hedefleri geliştirmede belirleyici unsurlardan olabilecek bir alan.”

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın:
“Sağlığa yapılacak akılcı harcamalar aynı zamanda insan kaynağına yapılan iyi bir yatırımdır.”

33. TÜSAP Toplantısı’nda “Sağlık Finansmanında Yeni Kaynak Arayışları” değerlendirildi. Toplantıda ana konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Plan ve Program Genel Müdürü Osman Nuri Erdem yer aldı. Konuşmasında koruyucu sağlık vurgusu yapan Erdem, sağlık alanında Türkiye vizyonunun hızlı, etkin, kaliteli sağlık hizmetlerinin yanında rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim ile büyüme olduğunu ifade etti.

33. TÜSAP Vizyon Toplantısı; 8 Eylül 2023 Cuma günü, “Sağlık Finansmanında Yeni Kaynak Arayışları” ana başlığı ile İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı, başta TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Dr. Zülfiye Füsun Kümet, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü Osman Nuri Erdem, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Kürşat Derici, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan olmak üzere 58 seçkin davetlinin katılımı ile gerçekleşti.


Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Plan ve Program Genel Müdürü Osman Nuri Erdem’in ana konuşmacı ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatör olarak yer aldığı TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Abbott, Janssen, Roche ve Takeda firmalarının katkıları ile düzenlendi.


Türkiye yüzyılında 2053 vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Plan ve Program Genel Müdürü Osman Nuri Erdem, Türkiye’nin potansiyelini harekete geçiren, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da detaylı çalışıldığını söylendi. Erdem, Türkiye yüzyılında vatandaşlarını hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını sağlayan, hastalık durumunda ise sağlık hizmetlerini en hızlı, kaliteli, etkin şekilde sunan, sağlık alanında rekabetçi, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üreterek büyüme ve ihracat potansiyeline güç katan, sağlıklı ve üretken bir Türkiye vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.


Sağlıkta dönüşüm programından bahseden ve bu program ile sağlığa erişim, anne-bebek ölüm oranları ve doğuşta yaşam beklentisi gibi oranlarda ciddi bir ilerleme kaydedildiğine değinen Erdem, bununla birlikte 20 yıllık süreçte sağlık harcamalarının milli gelire oranının büyük ölçüde artmadığının ancak sağlık ürün ve hizmetlerini fiyat etkisinden arındırıp miktarsal olarak bakılsa aslında önemli ölçüde ürün ve hizmetlerin kullanımının arttığının görüleceğini söyledi.


Kaynakların etkin kullanımına ilişkin sağlık sisteminin yapısal alanlarından 5 ana başlıkta bahseden Erdem, kurumsal rollerin ve yapıların sağlıklı bir zemine oturtulması; arz, talep ve maliyet- fiyat dengesinin kurulması; sağlık teminat paketinin rasyonelleştirilmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortacılığı; sağlık turizminin geliştirilmesi ile sağlık endüstrilerinde yerlileşme konularında sorunlara ve çözüm yollarına değindi.


Sağlık ürün ve hizmet ihracatının kaynak arayışında önemli bir açılım olabileceğine vurgu yapan Erdem, “Sağlık turizmi ülkemizin çok hızlı gelişme gösterdiği bir alan. Potansiyeli artırılırsa cari açıkla ilgili makro ekonomik hedefleri geliştirmede belirleyici unsurlardan olabilecek durumda” diye konuştu.


33. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nın açılış konuşmasında TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sağlıklı bir toplumun aynı zamanda üretken bir toplum olduğuna dikkat çekti. Sağlığa yapılacak akılcı harcamaların aynı zamanda insan kaynağına yapılan iyi bir yatırım olduğunun altını çizen Aydın, “Daha doğrusu üretimin şartı toplumun sağlık düzeyinin yüksek olmasıdır. Dolayısıyla sağlığa akılcı yapılan harcama aynı zamanda insan kaynağına yapılan iyi bir yatırımdır. Yani doğru yere yatırım yapabilirsek ileriye yönelik geri dönüşü beklenen bir yatırımdır” dedi. Bu açıdan sağlık harcaması konusunda eldeki mevcut kaynakların dışında alternatif kaynak arayışlarının akıllara geldiğini söyleyen Aydın, “Çok hızlı yaşlanan bir toplumuz, ortalama doğumda beklenen yaşam süresi iftihar edeceğimiz derecede artmış durumda, beraberinde kronik hastalıklarımız tabii ki arttı. Sadece bunlar da değil. Büyük bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin tıbbi uygulamalara yansıması ile bunun getirdiği ciddi ek maliyetler var. Bir yandan umut var sonuçlar ama bir o kadar da maliyet artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Artık nadir hastalıklar gündemimizde ve bunlar için devasa kaynaklar ayırmak zorundayız. Yani sağlık harcamaları başını aldı gidiyor. Ancak sağlık harcamaları deyince genellikle hastalıklarla mücadele harcamalarını anlıyoruz. Yani aslında biz sık sık söylendiği gibi hastalığa yatırım yapıyoruz. Bir de sağlığa yatırım yapma bilinciyle buraya kaynak ayırırsak nasıl bir sağlık harcaması öngördüğümüzü tasavvur edebilirsiniz” diye konuştu.


Toplantıya ev sahipliği yapan ve değişen küresel şartlarda kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık eğitimi ve sağlık hizmeti sistemi oluşturmanın zorluklarına değinen İstanbul Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak ise teknolojik ilerlemelerden üniversiteler olarak eksik kalmamak ve yapay zeka, sanal gerçeklik ve teletıp gibi imkanlardan istifade etmek istediklerini ve Türkiye yüzyılında bu gelişmelere ve teknolojik imkanlara ayak uydurmanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Ak, TÜSAP Vizyon Toplantılarının çözüm arama, çözüm arayanlarla bir araya gelme ve birlikte daha güçlü olmaya katkıda bulunduğunu belirterek toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

33. TÜSAP Toplantısı Katılımcıları (Soy isim alfabetik)


• Feyzullah Akben, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
• Tuğba Akgül, Roche Erişim & Politika Lideri
• Dr. Mehmet Altuğ, Özel Hastaneler Platformu Başkanı
• Burak Aval, Roche Entegre Erişim Strateji Partneri
• Zekeriya Avşar, İVEK Yönetim Kurulu Üyesi
• Prof. Dr. Sabahattin Aydın, T.C Sağlık Bakanlığı E. Bakan Yrd., Medipol Üniversitesi Kurucu Rektörü
• Dr. Reşat Bahat, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
• Dr. Ali Numan Balki, TİSD Yönetim Kurulu Üyesi
• Göksen Becit, Roche Regülasyon Bölüm Başkanı
• Ahmet Bilgiç, Takeda Sağlık Politikaları Direktörü
• Dr. Şuayip Birinci, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı
• Lyes Bouamra, Sanofi Genel Tedaviler Genel Müdürü
• Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
• Cemil Cömert, Güven Hastanesi Finans ve Bütçe Direktörü
• Ayfer Tunçay Çalışkan, Güven Hastanesi Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
• Meltem Çatakoğlu, Abbott Yapısal Kalp Divizyon Müdürü
• Dr. Ümit Dereli, AİFD Genel Sekreteri
• Prof. Dr. M. Kürşat Derici, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yrd.
• Prof. Dr. Sina Ercan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
• Osman Nuri Erdem, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü
• T. Ufuk Eren, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
• Gültekin Gülbahar, Roche Sağlık Sistemleri Partneri
• Muhammet Gülyurt, Sağlık Bakanlığı Danışmanı
• Prof. Dr. Mahir Günday, Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
• Filiz Gündüz, MASSİAD Genel Sekreter Yardımcısı
• Seçil İleri, Sanofi Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Alan Müdürü
• Dr. Osman Kan, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü
• Serah Kekeç, AİFD Ekonomik Politikalar Direktörü
• Dr. Yılmaz Keskindemirci, İstanbul Cerrahpaşa Hastaneler Genel Sekreteri
• Sibel Koral, Janssen Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Grup Müdürü
• Dr. Sinan Korukluoğlu, Sağlık Bakan Danışmanı
• Bahadır Kuran, TİSD Yönetim Kurulu Üyesi ve Atabay İlaç Fab. Kurumsal İlişkiler Direktörü
• Dr. Zülfiye Füsun Kümet, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
• Savaş Malkoç, İEİS Genel Sekreteri
• Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü
• Seray Nacar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yrd. Danışmanı
• Atilla Oksay, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yrd.
• Derin Oyal, Sağlık Ekonomisi Veri İşlemi Uzman Yardımcısı
• Sevgi Ökten, Abbott Kamu İlişkileri Direktörü
• Prof. Dr. Haluk Özsarı, İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
• Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, İSEK-İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı
• Prof. Dr. Gülsüm Ak, İstanbul Üniversitesi Rektör Yrd.
• Dr. Sema Ramazanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
• Prof. Dr. Semra Sardaş, İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan V.
• Hüseyin Sarpkaya, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
• Emine Feray Sezgin, SEDDK Daire Başkanı
• Prof. Dr. Mustafa Solak, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı
• Dr. Abdülvahit Sözüer, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı
• Beşir Kemal Şahin, Ekspotürk CEO
• Prof. Dr. Ümit S. Şehirli, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
• Dr. Feza Şen, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
• Dr. Şevket Ergun Şenel, Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Genel Müdürü
• Ahsen Tellioğlu, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Uzmanı
• Dr. Mahmut Tokaç, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
• Özge Peynirci Tunalı, Janssen Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Kıdemli Müdürü
• Dr. Sami Türkoğlu, TİSD Genel Sekreteri
• Prof. Dr. Yeter Demir Uslu, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
• Başak Yılmaz, Janssen Kurumsal İlişkiler Direktörü

Tüsap Bültenine ABone Olun

// In your theme's footer.php file