İlaç ve Eczacılıkta Gelecek Vizyonu

Paylaş:

32. TÜSAP Toplantısı’nda “İlaç ve Eczacılıkta Gelecek Vizyonu” değerlendirildi. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Sağlıkta Fikirden Ürüne Dönüşüm Sürecinde TÜSEB – (İlaç)” başlıklı sunumu ile toplantıda yer aldı. Küresel sağlık mimarisi, dijital dönüşüm ve tek sağlık kavramlarına dikkat çeken Profesör Akdoğan, 2050’ye doğru medikal teknolojilerin geleceğine ilişkin senaryolardan bahsetti.


32. TÜSAP Vizyon Toplantısı; 23 Haziran 2023 Cuma günü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsünde “İlaç ve Eczacılıkta Gelecek Vizyonu” ana başlığı ile İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı, başta TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, TİTCK Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere 70’in üzerinde seçkin davetlinin katılımı ile gerçekleşti.


TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın ana konuşmacı ve İEİS Genel Sekreteri Savaş Malkoç’un moderatör olarak yer aldığı TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Abbott, Janssen, Roche ve Takeda firmalarının katkıları ile düzenlendi.
32. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nın açılış konuşmasında TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, yüksek maliyet gerektiren yenilikçi ilaçların devreye girmesinin önemine dikkat çekti. Yerli üretimin kutu bazında yüzde 88 civarında olduğunu ve bütçe bazında ise yüzde 50’yi geçtiğini belirten Aydın, karamsarlığa neden olmadığını ifade etti. Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise toplantının çıktıları ile sağlık camiasına değer katması temennisini dile getirdi.


TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan: “Tek Sağlık kavramında sağlıkta dijital altyapı dördüncü unsur olarak önemli yer teşkil ediyor.”


Sağlıklı bireyler, sağlıklı hayvanlar ve sağlıklı çevre olarak tanımlanan “Tek Sağlık” kavramında sağlıklı dijital altyapının dördüncü unsur olarak önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, 2050’ye doğru medikal teknolojilerin geleceğine ilişkin senaryolardan bahsetti. Yapay zeka ve veri bilimi, kişiselleştirilmiş tıp, biyoteknoloji, nanoteknoloji, giyilebilir teknolojiler, iklim değişikliği, robotik ve otomasyon, teletıp, AR ve VR ile klinik araştırmalar, salgın hastalıklar, besin kaynakları, su kaynakları, nüfus artışı, göçler ve enerji arzı gibi faktörlerin sağlık alanlarını etkileyeceğine işaret eden Akdoğan, başarılı dijital sağlık ekosistemi oluşturmanın bir tasarım problemi olduğunu söyledi. Bu problemin fonksiyonel gereksinimler (FG) ve tasarım parametreleri (TP) olmak üzere iki ayağı olduğunu vurgulayan Akdoğan, “İnternette yer alan tüm görseller ‘tek sağlık’ kavramını anlatılırken insan, hayvan, çevre görselleri ile oluşturuluyor. Dijital çağdan bahsederken ve yapay zekanın bugün iliklerimize kadar işlediğini görürken tek sağlık kavramını bu üç unsurla kısıtlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. 2050’ye doğru medikal teknolojilerin geleceği nereye doğru evrilecek sorusunun cevabını doğru verebilirsek o zaman ilaçta, aşıda, dijitalleşmede ve klinik araştırmalarda ne yapacağımız ve hangi iş birliklerini geliştireceğimiz ön plana çıkacaktır” diye konuştu.

32. TÜSAP Toplantısı Katılımcıları (Soy isim alfabetik)


• Feyzullah AKBEN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
• Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkanı
• Melike ALTUNAY, ROCHE
• Prof. Dr. Pınar ATUKEREN, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesi Dekanı
• Burak AVAL, ROCHE, Entegre Erişim Stratejisi Lideri
• Zekeriya AVŞAR, İVEK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
• Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı
• Prof. Dr. Nuri AYDIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü
• Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yrd.
• Prof. Dr. Gül BAKTIR, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
• Prof. Dr. İlker İnanç BALKAN, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Başhekim Yardımcısı
• Prof. Dr. Mehmet BİLGİN, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı
• Dr. Şuayip BİRİNCİ, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı
• Beyhan BUDAK, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
• Elif CANDEMİR, ROCHE
• Dr. Osman COŞKUN, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
• Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Başhekim Yardımcısı
• Hüseyin ÇELİK, E. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı
• Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı
• Doç. Dr. Şevin DEMİR, Maltepe Üniversitesi Başhekim Yrd.
• Dr. Yılmaz Keskin DEMİRCİ, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Hastaneler Genel Koordinatörü
• Dr. Ümit DERELİ, AİFD Genel Sekreteri
• Uzm. Dr. Musa İlker DURAK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Eczacılık Başkan Yrd.
• Batuhan EKİNCİ, JANSSEN Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Kıdemli Müdürü
• Prof. Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
• Ferda FINDIK YAKAR, İEİS Grup Müdürü
• Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
• Filiz GÜNDÜZ, MASSİAD Genel Sekreter Yardımcısı
• Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HEPOKUR, Başhekim Yardımcısı
• Dr. Asım HOCAOĞLU, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
• Prof. Dr. Erol İNCE, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı
• Prof. Dr. Ali Metin KAFADAR, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Dekan Yardımcısı
• Arif KAPU, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Fakülte Sekreteri
• Doç. Dr. Cemal KAZEZOĞLU, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü
• Şule KINÇAK, SGK İl Müdür Yrd.
• Sibel KORAL, JANSSEN, Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Grup Müdürü
• Doç. Dr. Emin KÖSE, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi
• Prof. Dr. Mine KUCUR, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Başhekim Yardımcısı
• Bahadır KURAN, TİSD Üyesi
• Savaş MALKOÇ, İEİS Genel Sekreteri
• Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, İstanbul İl Sağlık Müdürü
• Prof. Dr. Emine Elif Güzel MEYDANLI, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Dekan Yardımcısı
• Ahmet Altuğ OĞUZ, İKMİB İlaç Komitesi Başkanı
• Atilla OKSAY, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yrd.
• Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
• Zerrin OYAN ETER, SANOFİ, Özellikli Tedaviler Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Alan Müdürü
• Sevgi ÖKTEN, ABBOTT, Kamu İlişkileri Direktörü
• Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
• Prof. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
• Can Berker ÖZTÜRK, İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu, Yönetim Kurulu Üyesi
• Dr. Öğr. Üyesi Ali Asram SAĞIROĞLU, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
• Prof. Dr. Rana SANYAL, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
• Hüseyin SARPKAYA, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
• Mine SAYİT, SANOFİ Özellikli Tedaviler Direktörü
• Hüseyin Emre SELVİ, TAKEDA Sağlık Politikaları Kıdemli Müdürü
• Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı
• Dr. Öğr. Üye. Aliye Aslı SONSUZ, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Beşir Kemal ŞAHİN, TÜSAP Genel Sekreteri
• Dr. Salih Kenan ŞAHİN, Haskemy Sağlık Yatırım A.Ş
• Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ, İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan V.
• Prof. Dr. Ümit S. ŞEHİRLİ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
• Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ŞİMŞEKOĞLU, Başhekim Yardımcısı
• Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Rektörü
• Dr. Mahmut TOKAÇ, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
• Dr. Sacid TÜRÜDÜ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Müdürü
• Prof. Dr. Uğur UYGUNOĞLU, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Başhekim Yardımcısı
• Dr. Ercan VARLIBAŞ, BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı
• Batuhan YEŞİLYURT, TÜSEB Proje Destek Başkanı
• Başak YILMAZ, JANSSEN Kurumsal İlişkiler Direktörü
• Mücahit YİNANÇ, İVEK Başkan Yardımcısı
• Şule YÜKSEL, AİFD Kurumsal İletişim Uzmanı

Tüsap Bültenine ABone Olun

// In your theme's footer.php file