2017 Sağlık Vizyon Toplantıları

Sağlık Teknolojileri

Tarih: 27 Ekim 2016 Perşembe / Yer: Sait Halim Paşa Yalısı
 • Sağlıkta teknoloji kullanımının geleceği
 • Global rekabette sağlık teknolojileri değerlendirmeleri
 • Sağlık teknolojilerinde Ar-Ge
 • Sürdürülebilir sağlık teknolojileri
 • 16:00 - 16:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
 • 16:30 - 16:40 Açılış konuşmaları
 • 16:40 - 17:00 Keynote Speaker
 • 17:00 - 19:00 Platform Çalıştayı
 • 19:30 - —-: Yemek ve Serbest Zaman
 • Sağlık Hizmet Sunumu

  Tarih: 17 Şubat 2017 / Yer: Adile Sultan Sarayı
 • Sağlıkta hizmet sunumunun geleceği
 • Sağlık hizmet sunumu ve memnuniyet skalaları
 • Şehir hastanelerinin sektöre etkileri
 • Kamu ve özel sektör arasında denge ve işbirliği şartları
 • Sürdürülebilir sağlık hizmet sunumu
 • 16:00-16:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
 • 16:30-16:40 Açılış Konuşmaları (Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Ü. Rektörü, TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı)
 • 16:40-17:00 Ana Konuşmacı Sunumu (Dr. Şuayip BİRİNCİ / S.B. Müsteşar Yardımcısı / Şehir Hastanelerinin Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri
 • 17:00-19:00 Platform Çalıştayı
 • 19:30 - —-: Yemek ve Serbest Zaman
 • İlaç ve Eczacılık

  Tarih: 16 Haziran 2017 / Yer: Feriye Palace
 • Sürdürülebilir nitelikli insan gücü
 • Kamu, üniversite ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi
 • Akılcı ilaç kullanımının sağlanması
 • Karma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetleri
 • Sektörün sürdürebilirliği ve küreselleşmesinin desteklenmesi, Rasyonel finansman yapısının oluşturulmak
 • 16:30-16:40 Açılış Konuşmaları
 • 16:40-17:00 Ana Konuşmacı Sunumu, Dr. Hakkı GÜRSÖZ
 • 17:00-20:30 Platform Çalıştayı
 • 20:46: İftar Yemeği ve Serbest Zaman
 • Sağlık Finansmanı

  Tarih: 22 Eylül 2017 / Yer: Fuat Paşa Yalısı
 • Sağlıkta finansman kullanımının geleceği
 • Sağlık finansmanında enstrümanlar ve uygulamalar
 • Sağlık Finansmanında Sürdürülebilirlik
 • 16:00-16:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
 • 16:30-16:40 Açılış konuşmaları
 • 16:40-17:00 Keynote Speaker
 • 17:00-19:00 Platform Çalıştayı
 • 19:30 - —-: Yemek ve Serbest Zaman