2017 Sağlık Vizyon Toplantıları

Sağlık Teknolojileri

Tarih: 27 Ekim 2016 Perşembe / Yer: Sait Halim Paşa Yalısı
  • Sağlıkta teknoloji kullanımının geleceği
  • Global rekabette sağlık teknolojileri değerlendirmeleri
  • Sağlık teknolojilerinde Ar-Ge
  • Sürdürülebilir sağlık teknolojileri
  • 16:00 - 16:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
  • 16:30 - 16:40 Açılış konuşmaları
  • 16:40 - 17:00 Keynote Speaker
  • 17:00 - 19:00 Platform Çalıştayı
  • 19:30 - —-: Yemek ve Serbest Zaman
  • Sağlık Hizmet Sunumu

    Tarih: 17 Şubat 2017 / Yer: Adile Sultan Sarayı
  • Sağlıkta hizmet sunumunun geleceği
  • Sağlık hizmet sunumu ve memnuniyet skalaları
  • Şehir hastanelerinin sektöre etkileri
  • Kamu ve özel sektör arasında denge ve işbirliği şartları
  • Sürdürülebilir sağlık hizmet sunumu
  • 16:00-16:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
  • 16:30-16:40 Açılış Konuşmaları (Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Ü. Rektörü, TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı)
  • 16:40-17:00 Ana Konuşmacı Sunumu (Dr. Şuayip BİRİNCİ / S.B. Müsteşar Yardımcısı / Şehir Hastanelerinin Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri
  • 17:00-19:00 Platform Çalıştayı
  • 19:30 - —-: Yemek ve Serbest Zaman
  • İlaç ve Eczacılık

    Tarih: 16 Haziran 2017 / Yer: Feriye Palace
  • Sürdürülebilir nitelikli insan gücü
  • Kamu, üniversite ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi
  • Akılcı ilaç kullanımının sağlanması
  • Karma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetleri
  • Sektörün sürdürebilirliği ve küreselleşmesinin desteklenmesi, Rasyonel finansman yapısının oluşturulmak
  • 16:30-16:40 Açılış Konuşmaları
  • 16:40-17:00 Ana Konuşmacı Sunumu, Dr. Hakkı GÜRSÖZ
  • 17:00-20:30 Platform Çalıştayı
  • 20:46: İftar Yemeği ve Serbest Zaman
  • Sağlık Finansmanı

    Tarih: 22 Eylül 2017 / Yer: Fuat Paşa Yalısı
  • Sağlıkta finansman kullanımının geleceği
  • Sağlık finansmanında enstrümanlar ve uygulamalar
  • Sağlık Finansmanında Sürdürülebilirlik
  • 16:00-16:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu
  • 16:30-16:40 Açılış konuşmaları
  • 16:40-17:00 Keynote Speaker
  • 17:00-19:00 Platform Çalıştayı
  • 19:30 - —-: Yemek ve Serbest Zaman