TÜSAP’20 Sağlık Zirvesi, 19 Aralık 2020 Cumartesi yapılacak

TÜSAP Vizyon Toplantılarının 20.’si olan Sağlık Zirvesi 19 Aralık 2020, Cumartesi günü gerçekleşecek. Carbon Health Kurucusu, Udemy’nin yaratıcısı dünyaca ünlü Türk girişimci Eren Bali’nin “Pandemi Sonrası Sağlık Hizmet Sunumunun Yıkıcı Bir Şekilde Dönüşümü” konusu üzerine Keynote konuşmacı olarak yer alacağı TÜSAP’20 Sağlık Zirvesi İstanbul saati ile 10:00’da başlayacak.

Program

10:00     AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

10:30     2020 TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI ÖZET SUNUMU VE DEĞERLENDİRMELER

B. Kemal ŞAHİN: Dünden bugüne TÜSAP sunumu

T. Ufuk EREN: Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar

Dr. Şuayip BİRİNCİ: TÜSAP Covid-19 Özel Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar

Feyzullah AKBEN: İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI: Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar

11:30     KEYNOTE KONUŞMACI SUNUMU

Eren BALİ, Carbon Health Kurucusu, Dünyaca ünlü Türk Girişimci, Udemy’yi yaratan kişi. ABD

“Pandemi Sonrası Sağlık Hizmet Sunumunun Yıkıcı Bir Şekilde Dönüşümü”

Soru ve katkıların alınması

12:30     KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI