Tüsap 1. Toplantısında ‘Sağlık Teknikleri’ konuşuldu

Tüsap Toplantısı - Sağlık Teknikleri

SAĞLIK SEKTÖRÜ BÜYÜYECEK
Sağlık sektöründe önümüzdeki 5 yılında ve sonrasında giderek artan büyüme bekleniyor. Yaşlanan nüfus, iş modellerinin değişimi, sağlığa erişimin artması ve teknolojik gelişmeler sağlık sektöründe büyümeyi tetikliyor. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) Vizyon Toplantılarında, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri üretiminde yerelleşmenin, teknolojinin sisteme entegrasyonun ve sağlık turizminin sağlıkta büyümeyi destekleyeceği belirtilirken, Türkiye’de ve dünyada önümüzdeki yıllarda sağlık harcamalarına GSMH’dan ciddi oranlarda pay ayrılacağı vurgulandı.

Kamu, özel ve üniversitelerden sağlık sektörünün ileri gelenleri ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği TÜSAP Sağlık Vizyon Toplantılarının ilki olan ‘Sağlık Teknolojileri’ toplantısı, 27 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısında gerçekleşti. Sağlıkta teknoloji kullanımının geleceğinin masaya yatırıldığı, TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) çatısı altında düzenlenen toplantıya başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş olmak üzere Bakanlık yetkilileri, sağlık sektör sivil toplum örgütleri başkanları, üniversite yetkilileri ve destek ortağı firmaların üst düzey yetkilileri katıldı.

Global rekabette sağlık teknolojilerinin değerlendirilerek, sağlık teknolojilerinde Ar-Ge ve yerelleşme politikalarının konuşulduğu toplantıda sürdürülebilir sağlık teknolojilerinin sektörün geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı gündeme alındı.

Siemens Healthcare, Vodafone ve EY firmalarının katkıları ile gerçekleşen Vizyon Toplantısında sağlık sektörü için önümüzdeki 5 yılın büyüme yılı olduğu şeklinde genel kanaat belirten katılımcılar, bu büyümede üretimde yerelleşmenin, iş modellerinin gelişmesinin, uluslar arası pazarlarda hizmet sunumunun ve teknolojinin sağlık sistemine entegre edilmesinin etkili olacağı konusunda görüş belirtti.

Sağlık sektörünün dünyada gıda ve tarımdan sonra en büyük ikinci sektör olduğunu vurgulayan Volitan Consulting CEO’su ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Ufuk Eren, 2030 yılında dünyada GSMH’ye bulaşıcı olmayan sağlık harcamalarının ekonomiye maliyetinin 47 trilyon dolar olarak hesaplandığını söyledi. Araştırmaların Amerika’nın aynı yıl sağlığa ayırdığı payın GSMH’nin yüzde 25’i, Türkiye’nin ise yüzde 10,4 olacağının öngörüldüğünü; 2050 yılında ise Amerika’nın GSMH’nin yüzde 37’sini, Türkiye’nin ise yüzde 15,3’ünü sağlıya harcayacağını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin günümüzde teknoloji, inovasyon ve dijital dünyaya açılan kurumsal bir hizmet ağına dönüştüğünün altını çizen TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, insan kaynakları, ekonomi, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi birçok alana nüfus eden bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Kamu, üniversite ve özel sektör açısından geleceğe yönelik beklentilerin tartışıldığı Vizyon Toplantısında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 10. Kalkınma planına değinerek Sağlık Bakanlığının üç ana görevinin sağlık endüstrisinde yerelleşme, sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlıkta yaşam kültürünün teşvik ve ülkede yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programında, Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi; Ar-Ge ve Yenilik Alanının Geliştirilmesi; İş ve Girişim Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Üretim ve İhracatın Desteklenmesi konu başlıklarını açan Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık turizminde önümüzdeki iki yılda mevzuatın geliştirilmesi, fiyat politikaları ile kalite ve akreditasyon konularında çalışmalar yapılacağına değindi.

Sağlık endüstrisinde yatırım, üretim ile ihracatın artırılması ve teknolojinin geliştirilmesi alanlarında Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunun da onayı ile büyük hacimli alımlarda altyapı çalışmaları yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Eyüp Gümüş, plazma ürünlerin üretimi, aşı, tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemelerinin üretiminin yerlileştirilmesi konusunda yol haritaların belirlendiğini sözlerine ekledi.