Sunumlar

Dr. Abdulvahİt SÖZÜER

Sağlık Finansmanında 2023 Vizyonu

Cengİz ULTAV

Yeni Verimlilikler Platformu

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

Sağlık Hizmeti Sunumu & Üniversite Hastaneleri

Prof. Dr. Eyüp Gümüş

Sağlık Teknolojileri

Dr. Hakkı Gürsöz

İlaç ve Eczacılık

NECDET ÜNÜVAR

Üniversite Hastaneleri Problemleri ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Sağlık Hizmeti Sunumu & Üniversite Hastaneleri

Rıfat Altun

Prof. Dr. Rıfat Atun

Future of Health

Dr. ŞUAYİP BİRİNCİ

Sağlık Hizmet Sunumunda İnovasyon

Dr. ŞUAYİP BİRİNCİ

Sağlık Hizmet Sunumu

Rıfat Altun

YILMAZ TUNA

Sağlık Finansmanı