Raporlar

2022

2021

Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü
Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü

2020

Pandemi Sonrası Sağlık Hizmet Sunumunun Yıkıcı Bir Şekilde Dönüşümü
Ulusal ve Uluslararası Sağlık Finansmanında Hastalık Yükü
Türk Savunma Sanayiindeki Dönüşüm İlaç Endüstrisi için Uygun Bir Model Olabilir mi?
COVID-19 Sonrası Yeni Normalde Sağlık Sistemi
Global Teknolojik Gelişmelerin Türk Sağlık Sistemine Etkileri

2019

Sağlıkta Sürdürülebilirlik
Sağlıkta SürdürülebSağlık Endüstrisinde İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Globalleşmeilirlik
İlaçta Biyoteknoloji Ekosistemi
Üniversite Hastaneleri
Sağlık Harcamaları

2018

Sağlıkta Sürdürülebilirlik
Sağlık Hizmet Sunumunda İnovasyon
Sağlık Bilişimi Üssü Türkiye
İlaç ve Aşıda Yerelleşme ve Millileşme
Tedarik Yönetimi ve Sağlık Market

2017

Sağlıkta Sürdürülebilirlik
Sağlık Finansmanı
İlaç ve Eczacılık
Sağlık Hizmet Sunumu
Sağlık Teknolojileri