Kurumsal Paydaşlar

CUMHURBAŞKANLIĞI

İbrahim ŞENEL
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Ümmü Gülşen ÖZTÜRK
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Sema RAMAZANOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Zülfiye Füsun KÜMET
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Hasan MANDAL
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili, TÜBİTAK Başkanı
Mehmet Ali YALÇINDAĞ
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Dr. Osman COŞKUN
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Yılmaz TUNA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı
Emin Sadık AYDIN
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdürü
Dr. Cemil Ragıp ERTEM
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Hakan YURDAKUL
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Hatice KARAHAN
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Korkmaz KARACA
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Mehmet Ali AKBEN
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Meltem TAYLAN AYDIN
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Servet BAYINDIR
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Yiğit BULUT
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi

TBMM

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

SAĞLIK BAKANLIĞI

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Sağlık Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Emine Alp MEŞE
Sağlık Bakan Yardımcısı
Dr. Şuayip BİRİNCİ
Sağlık Bakan Yardımcısı
Halil ELDEMİR
Sağlık Bakan Yardımcısı
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Dr. Abdulvahit SÖZÜER
S.B. Strateji Geliştirme Başkanı
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Avni Uygar SEYHAN
S.B. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Doç. Dr. Fatih KARA
S.B. Halk Sağlığı Genel Müdürü
Dr Semih KORKUT
S.B. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Hüseyin İNCEÖZ
S.B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Dr. M. Mahir ÜLGÜ
S.B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN
TÜSEB Başkanı
Dr. Salih Kenan ŞAHİN
USHAŞ Başkanı
Prof. Dr. Teyfik DEMİR
Sağlık Bakan Danışmanı, TOBB Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Sinan KORUKOLUOĞLU
Sağlık Bakan Danışmanı
Dr. Kağan KARAKAYA
Sağlık Bakan Danışmanı
Ahmet Oğuz SARICA
Sağlık Bakan Danışmanı
Harun Türker KAYA
Sağlık Bakan Danışmanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Yakup TEKİN
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
Celalettin SIVACI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı

AİLE ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ahmet ERDEM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı
Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı,
İsmail YILMAZ
SGK Başkanı
Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK, GSS Genel Müdürü
Murat GÖKTAŞ
İstanbul SGK İl Müdürü

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

M. Fatih KACIR
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

TİCARET BAKANLIĞI

Gonca YILMAZ BATUR
Ticaret Bakan Yardımcısı

YÖK VE ÜNİVERSİTELER

Prof. Dr. İ. Safa KAPICIOĞLU
YÖK Başkan Vekili
Prof. Dr. Zeliha Koçak TUFAN
YÖK Üyesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Sakarya Üniversitesi Rektörü, Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI
İ.Ü. Cerrahpaşa Öğretim Üyesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

MESLEK ÖRGÜTLERİ

Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı
Öztürk ORAN
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İTO Meclis Başkanı
Nail OLPAK
DEİK Genel Başkan
Dr. Reşat BAHAT
OHSAD Başkanı
Özgür OBALI
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Levent Mete ÖZGÜRBÜZ
TOBB Medikal Sektör Meclis Başkanı
Dr. Seyit KARACA
TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı
Dr. Mehmet ALTUĞ
Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih BARUT
İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Savaş MALKOÇ
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi, İEİS Genel Sekreteri
Mete HÜSEMOĞLU
AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ümit DERELİ
AİFD Genel Sekreteri
Hasan ULUSOY
TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Op. Dr. Sami TÜRKOĞLU
TİSD Genel Sekreteri
Kemal YAZ
TÜMDEF Genel Başkanı
Metin DEMİR
SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mahmut TOKAÇ
İVEK İcra Kurulu Başkanı
Abdurrahman KAAN
MÜSİAD Başkanı
Ayhan Öztürk
ARTED Yönetim Kurulu Başkanı