Kurumsal Paydaşlar

CUMHURBAŞKANLIĞI
Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR / Ankara Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Ümmü Gülşen ÖZTÜRK/ Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Sema RAMAZANOĞLU/Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Zülfiye Füsun KÜMET / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Nüket  KÜÇÜKEL EZBERCİ/ Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Ecz. Ahmet Selim KÖROĞLU/ Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Hasan MANDAL / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili, TÜBİTAK Başkanı
Mehmet Ali YALÇINDAĞ / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Dr. Osman COŞKUN / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
İbrahim ŞENEL/ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı
Emin Sadık AYDIN / Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdürü
Mehmet Ali AKBEN / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi, BDDK Başkanı
Dr. Cemil Ragıp ERTEM / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Hakan YURDAKUL / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Hatice KARAHAN / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Korkmaz KARACA / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Meltem TAYLAN AYDIN / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Servet BAYINDIR / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Yiğit BULUT / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Zeynep Müjde SAKAR / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
TBMM
Prof. Dr. Recep AKDAĞ / TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Sağlık Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Emine Alp MEŞE / Sağlık Bakan Yardımcısı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakan Yardımcısı
Halil ELDEMİR / Sağlık Bakan Yardımcısı
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Dr. Abdulvahit SÖZÜER / S.B. Strateji Geliştirme Başkanı
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN / S.B. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet TEKİN / S. B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr Semih KORKUT / S.B. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR / S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Doç. Dr. Fatih KARA / S.B. Halk Sağlığı Genel Müdürü
Hüseyin İNCEÖZ / S. B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / S.B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN /TÜSEB Başkanı
Dr. Salih Kenan ŞAHİN /  USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Yakup TEKİN / Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
Celalettin SIVACI / Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
AİLE ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
Dr. Mehmet Selim BAĞLI / T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı
Dr. Mustafa ÖZDERYOL / SGK, GSS Genel Müdürü
İsmail YILMAZ /  SGK Başkanı
Murat GÖKTAŞ / İstanbul SGK İl Müdürü
TİCARET BAKANLIĞI
Gonca YILMAZ BATUR / T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı
YÖK VE ÜNİVERSİTELER
Prof. Dr. İ. Safa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
Prof. Dr. Zeliha Koçak TUFAN / YÖK Üyesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Mahmut AK /İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Nuri AYDIN /İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü
Prof. Dr.Şahin KARASAR /Maltepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Ahmet ŞAHİN /Acıbadem Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Gülfettin ÇELİK /İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Erol ÖZVAR /Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Umran İNAN /Koç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Çavlan ÇİFTÇİ /T.C.Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Yadigar İzmirli /İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Yaşar HACISALİHOĞLU /İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Şirin KARADENİZ /Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Murat FERMAN /Beykent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Canan Aykut BİNGÖL /Yeditepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Melih BULU /T.C.Haliç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Erdal KARAÖZ /İstinye Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Çağrı ERHAN /Altınbaş Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
Prof. Dr.Cengizhan ÖZTÜRK /Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi, İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı (İSEK)
MESLEK ÖRGÜTLERİ VE STK’LAR
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
Öztürk ORAN / TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Seyit KARACA  / TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür OBALI / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı
Nezih BARUT / İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
Dr.Mete HÜSEMOĞLU/ AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Ümit DERELİ/ AİFD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kerem ALKİN / TİM Genel Sekreteri
M. Akif EROĞLU / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Hasan ULUSOY / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Op.Dr.Sami TÜRKOĞLU / TİSD Genel Sekreteri
Dr. Mehmet ALTUĞ / Özel Hastaneler Platformu Başkanı
Abdurrahman KAAN / MÜSİAD Başkanı
Sermet Gün ERDEM / SASDER Başkanı