Kurumsal Paydaşlar

CUMHURBAŞKANLIĞI
Naci AĞBAL / Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Ümmü Gülşen ÖZTÜRK /Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Sema RAMAZANOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Zülfiye Füsun KÜMET / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Nüket  KÜÇÜKEL EZBERCİ/ Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Hasan MANDAL / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili, TÜBİTAK Başkanı
Mehmet Ali YALÇINDAĞ / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Dr. Osman COŞKUN / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Yılmaz TUNA / Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı
Hayri MARAŞLIOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı
Emin Sadık AYDIN / Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdürü
Dr. Cemil Ragıp ERTEM / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Hakan YURDAKUL / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Hatice KARAHAN / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Korkmaz KARACA / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Mehmet Ali AKBEN / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Meltem TAYLAN AYDIN / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Servet BAYINDIR / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
Yiğit BULUT / Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi
TBMM
Prof. Dr. Şenel YEDİYILDIZ / TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN / Sağlık Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Emine Alp MEŞE / Sağlık Bakan Yardımcısı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakan Yardımcısı
Halil ELDEMİR / Sağlık Bakan Yardımcısı
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Dr. Abdulvahit SÖZÜER / S.B. Strateji Geliştirme Başkanı
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN / S.B. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet TEKİN / S. B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr Semih KORKUT / S.B. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR / S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Doç. Dr. Fatih KARA / S.B. Halk Sağlığı Genel Müdürü
Hüseyin İNCEÖZ / S. B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / S.B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU / TÜSEB Başkanı
Dr. Sinan KORUKOLUOĞLU / Sağlık Bakan Danışmanı
Ahmet Oğuz SARICA /  Sağlık Bakan Danışmanı
Dr. Kağan KARAKAYA /  Sağlık Bakan Danışmanı
Harun Türker KAYA /  Sağlık Bakan Danışmanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Osman DİNÇBAŞ / Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Yakup TEKİN / Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
Celalettin SIVACI / Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
AİLE ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
Ahmet ERDEM / T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı
Dr. Mehmet Selim BAĞLI / T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, SGK Başkanı
Dr. Mustafa ÖZDERYOL / SGK, GSS Genel Müdürü
TİCARET BAKANLIĞI
Gonca YILMAZ BATUR / T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı
YÖK VE ÜNİVERSİTELER
Prof. Dr. İ. Safa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
Prof. Dr. Zeliha Koçak TUFAN / YÖK Üyesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İBİŞ / Ankara Ü. Rektörü, Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
MESLEK ÖRGÜTLERİ 
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
Öztürk ORAN / TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Seyit KARACA  / TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı
Nail OLPAK / DEİK Genel Başkan
Prof. Dr. Kerem ALKİN / TİM Genel Sekreteri
M. Akif EROĞLU / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
STK TEMSİLCİLERİ (DERNEK, VAKIF, SENDİKA)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı
Mete HÜSEMOĞLU/ AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih BARUT / İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri
Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK İcra Kurulu Başkanı
Hasan ULUSOY / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahman KAAN / MÜSİAD Başkanı