Haluk ÖZSARI

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Genel Sekreteri

Lisans eğitimini 1984’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktorasını 1994 ve 2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent oldu. Acıbadem Üniversitesi’nde; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma ile Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezleri Müdürü görevlerini yürütmektedir. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde; Rektör Danışmanı ve Kurucu Hastaneler Genel Direktörü görevleri ile Öğretim Üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984-1999 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda; Gümüşhane Torul Aktaş Sağlık Ocağı Tabibi ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürü, Sağlık Projesi Genel Koordinatör Yardımcısı ve Genel Koordinatör, Bakan Müşaviri ve Müsteşar Yardımcısı görevlerinden sonra, 2000-2009 yılları arasında, özel sektörde; sağlık yönetimi ve sağlık sigortacılığı alanlarında Genel Koordinatör, Danışman, Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana Türkiye Sağlık Reformları sürecinde; değişik hükümetler ve yasama dönemlerinde hazırlanan kanun tasarı taslaklarının teknik çalışmalarında, Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması ile VII., VIII., IX., X. ve XI. Beş Yıllık Kalkınma Planları Sağlık Özel İhtisas Komisyonlarında, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca hazırlanan “Ülkemizin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri” Raporu ve Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ile birlikte TÜSİAD “Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri” Raporu’nda görev aldı. 2014-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen,TÜSEB’de Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Yürütme Kurulu ile Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu ile Türkiye Sağlık Platformu TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TÜSİAD Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alt Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmektedir. Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Kurucu Genel Sekreteri, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği ile Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olup Sağlık Gönülleri, Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Sağlık Yöneticileri ve Tıp Bilişimi Dernekleri Üyelikleri bulunmaktadır. Sağlık yönetimi, sağlık harcamaları ve finansmanı alanında; 52’si uluslararası alanda olmak üzere 552 ayrı toplantıda oturum başkanı, moderatör, konuşmacı, panelist olarak katılımı ile basılan ve yayınlanan 17 kitap ve kitap bölümü, makale ve bildiriler dahil toplam 143 yayını bulunmaktadır. Hospital Manager Dergisi “2012 Yılı En Başarılı Kamu Sağlık Kurumu Yöneticisi” Ödülü sahibidir.