Amaç ve Hedefler

  • Sektör dinamiklerini tartışmak,
  • Sektörün geleceğini değerlendirmek,
  • Sektörün kısa, orta ve uzun dönem gelişmeye açık yönlerinin belirlemek,
  • Kamu ve özel sektör arasında sürdürebilir denge ve işbirliği şartlarını değerlendirmek,
  • Değer bazlı sağlık sistemi dönüşümüne katkı sağlamak
  • Küresel sağlık sektörünün yönünü ve Türkiye’nin pozisyonunu değerlendirmek,
  • Küresel ve yerel anlamda gelişen teknoloji, ürün ve hizmetleri değerlendirmek,