2019 Sağlık Vizyon Toplantıları

Sağlık Finansmanı

Tarih:
01 Mart 2019 / Yer: Medipol Üniversitesi
Konu:
Sürdürülebilir Sağlık Finansmanı
Keynote Speaker:
Yılmaz TUNA, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

Sağlık Hizmet Sunumu

Tarih:
12 Nisan 2019 / Yer: İstanbul Üniversitesi
Konu:
Üniversite Hastaneleri
Keynote Speaker:
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Erkan İBİŞ, Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı


İlaç

Tarih:
06 Eylül 2019 / Üsküdar Üniversitesi
Konu:
İlaçta Biyoteknoloji Ekosistemi

Sağlık Teknolojileri

Tarih:
25 Ekim 2019 / Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Konu:
Türk Sağlık Endüstrilerinde Globalleşme

TÜSAP Zirve -3-

Tarih:
21 Aralık 2019 / Yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tarihi Bina
Keynote Speaker:
Prof. Dr. Utkan DEMİRCİ, Stanford Üniversitesi*